Kulturna pot Gracarca

Hribovito krajino med Klopinjskim jezerom in Grabaljo vasjo v Podjuni ljudje poseljujejo in oblikujejo že več kot 3000 let. Arheološko-zgodovinska kulturna pot na grebenu Gracarca razkriva ohranjene sledi različnih kultur, ki so sooblikovale zgodovino te regije. Z raziskavami utemeljene vizualizacije in rekonstrukcije na informacijskih tablah zainteresiranim obiskovalcem omogočajo vpogled v pretekle čase.

Kultura/Krajina/Raziskave

Je bila naselbina na Gracarci Noreia, glavno mesto keltskega regnuma Noricum? Je bil plemeniti bojevnik v grobišču pri Grabalji vasi vladar v slovanski kneževini Karantaniji? Na nekatera zgodovinska vprašanja, kakor ta, bo težko dati dokončne odgovore. Vendar so raziskave v zadnjih desetletjih v zgodovinski kulturni krajini v okolici Gracarce in Grabalje vasi omogočile številna nova spoznanja o pomembnih poglavjih naše zgodovine. Kulturna pot na Gracarci omogoča, da so ti vidni na kraju samem, hkrati pa omogoča dostop do dodatnih informacij na spletu.

Kulturna pot

Šest tabel v Grabalji vasi in na Gracarci služi kot bralni znaki v pokrajini. Do njih je mogoče zlahka priti po pohodniških poteh, opisujejo pa arheološko-zgodovinsko kulturno dediščino od železne dobe do srednjega veka.